About project
מיקום:

ח' 501, חולון

גודל:

120m

הלקוחות:

זוג+4 ילדים

הצוות:

דניאל מיכאלי,דניאל אלמליח, ליטל וסובר, ציון ג'רבי

על הפרויקט:

לכל אחד יש צבע אחד שבשבילו הוא יעשה את הכול. בבית הזה הם לא רצו את הכול, הם רק רצו הרבה מהצבע הכחול, ושעם זאת הבית לא ייראה כהה וקודר, אלא בהיר ומזמין. זו הייתה נקודת הפתיחה בהכנת הסקיצה. בסופו של יום, אין חדר או פינה שאין בהם כחול, אבל הרשיתי לעצמי להוסיף עומק וממד בגוונים ובתת-הגוונים של הפיגמנט.

צילום:

שרון צרפתי